Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Informacja

Ulotka

Ogłoszenie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie pracował w zmienionych godzinach:

– 05.04.2023  środa – BĘDZIE  CZYNNY OD 8.00-12.00

Etap II Konsultacji Społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmin na drugie spotkanie dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+! Podczas spotkań będzie można wymienić się spostrzeżeniami na temat szeroko pojętej mobilności i problemów transportowych na terenie Naszej Gminy. Liczymy na Państwa zaangażowanie, ponieważ każdy głos ma realny wpływ na kształt przyszłości transportu!

Czytaj dalej Etap II Konsultacji Społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody w Jaszowicach

W dniu dzisiejszym 14.03.2023 r. została podpisana umowa z firmą Aqua Seen na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”. Wartość umowy 13 505 400 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków w kwocie 9 025 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

W ramach zadania wykonawca wykona:

  1. Projekt budowlany SUW.
  2. Wykonanie robót budowlanych SUW na podstawie dokumentacji projektowej.
  3. Wykonanie robót budowlanych dotyczących dwóch ujęć wód podziemnych (studni głębinowych).
  4. Modernizacja sieci wodociągowej polegającej na wymianie 2000 szt. wodomierzy z odczytem radiowym.